Hondenbelasting

Het is een bekend fenomeen, een gemeenteraad die werkelijk alle tijd neemt en breed van gedachte wisselt over een onderwerp als hondenbelasting. Het weer invoeren van deze belasting was zeker geen initiatief van de VVD […]

Door |2017-01-24T10:30:10+01:0024-01-2017|

Omnium

De exploitatie van het Omnium is weliswaar marginaal verbeterd maar er is nog steeds sprake van een fors negatief resultaat.  […]

Door |2017-01-24T10:24:24+01:0024-01-2017|

De uitdaging opgepakt Stand van zaken

De uitdaging opgepakt, werken aan een economisch en sociaal sterk, veilig en duurzaam Goes is het collegeprogramma 2014-2018. Opgesteld door de collegepartijenen CDA, SGP/CU en VVD. De VVD-fractie volgt de voortgang van dit programma en maakt dit zichbaar in bijgaand verslag. […]

Door |2016-12-30T10:29:24+01:0030-12-2016|

Oplossing lijkt ver weg

Het slotwoord in de raadscommissie over het tekort van 1,1 miljoen (1e half jaar 2016) in het dossier jeugdhulp kwam van Henk Hoogerland (Partij voor Goes).”Ik lees nergens concreet hoe we in Goes dit debacle gaan tackelen. We hebben hier van geen kanten greep op.” […]

Door |2016-12-06T07:30:12+01:0006-12-2016|

Fietser belangrijk bij keuzes Poelplein

In de raadscommissie Goes Beter Bereikbaar is vooral gesproken over de fietser. Omdat het aan geld ontbreekt is de keuze voor fietstunnels op dit traject niet haalbaar. Theoretisch is het geplande fietspad ook zonder deze tunnels veilig al hadden de meeste fracties hier nog wel wat bedenkingen bij. […]

Door |2016-11-29T07:24:43+01:0029-11-2016|

Blij!

Maandag 14 november was het een feestelijke dag. Ondanks het druilerige weer heb ik genoten van de rondleiding die werd verzorgd door de aannemer KWS op het werkterrein van de nieuwe aansluiting van Goes op de A58. […]

Door |2016-11-17T11:05:15+01:0017-11-2016|

Algemene beschouwingen

De gepresenteerde programmabegroting voor het jaar 2017 laat een fors tekort zien. We verkeren daarmee in een zorgelijke situatie. Dit beeld was al zichtbaar bij de meerjarenbegroting die vorig jaar om deze tijd werd gepresenteerd. De zorgelijke situatie werd nog eens bevestigd bij de laatst uitgebrachte perspectiefbrief. Er dient drastisch te worden ingegrepen wil de [...]

Door |2016-11-10T09:18:32+01:0010-11-2016|
Ga naar de bovenkant