Gemeente Goes en Corona

De vragen namens de VVD Goes:  Worden er vanuit de gemeente actief vragen gesteld aan onze ondernemers met betrekking tot wat zij nodig hebben/ behoefte aan hebben in deze tijd? Is hier een overzicht van beschikbaar zodat [...]

Alleenstaande vluchtelingenkinderen

Het voorstel behelst het hier heen halen van Alleenstaande vluchtelingenkinderen. Als VVD vragen wij ons af of dat op dit moment wel zo’n goed idee is en wel om de volgende redenen; […]