Algemene beschouwingen 2022

Voorzitter,  Vandaag zijn wij hier bij elkaar gekomen om de begroting voor komend jaar te bespreken. Een begroting is eigenlijk niet meer of minder dan het huishoudboekje van de gemeente. De gemeente dat zijn dus [...]

VVD Goes op de Contacta

De VVD Goes heeft een stand op het Bevelanden Plein tijdens de Contacta in de Zeelandhallen van 8 t/m 10 november! Je kan ons vinden bij stand nummer 213. Zien wij jullie daar? Verzilver jouw [...]

Beperk rekening Rioolheffing!

Dat een goed riool van groot belang is hebben we reeds honderden jaren geleden al ontdekt en staat wat de VVD betreft niet ter discussie. Dat de rekening die daar uit voorkomt door ALLE burgers [...]

Bestuursrapportage 2022

De VVD heeft kennis genomen van de bestuursrapportage. Het is een belangrijk document, omdat het laat zien waar we ons geld aan uitgeven. Wat ons betreft laat de financiële positie van de gemeente een tweezijdig beeld zien.  [...]

Transitievisie Warmte

Wat de VVD Goes betreft had er meer ambitie (niet dwingend) in mogen zitten. Zeker gezien met de kennis van vandaag. Ik doel hierbij op de energietarieven en de problemen met (Russisch maar ook met [...]