Focusplan Sociaal Domein

Goes signaleert dat de zorgkosten uit de hand lopen door een aantal zaken. Zorgkosten die hoger uitvallen dan begroot, corona impact en een herijking gemeentefonds. Met het focusplan wil de gemeente Goes de zorg betaalbaar [...]

Algemene beschouwingen Begrotingsraad

2020 Is een zeer bijzonder jaar geweest, het leven is veranderd en hier hebben wij allemaal, alle burgers van de gemeente Goes, mee te maken gekregen. Mede door de covid-19 pandemie moeten we nog zorgvuldiger [...]

Actie op de woningbouwmarkt!

Goes is een van de vier grootste Zeeuwse steden en draagt vanuit deze positie actief bij aan de doorontwikkeling van Zeeland. De gemeente zet zich in voor voldoende woningen en werk en het blijvend boeien [...]