Home2017-11-27T14:24:10+00:00

Algemene beschouwingen begroting 2019

Algemene beschouwing VVD, mondeling van achter het katheder. Het kan de mensen die in Goes wonen en werken niet ontgaan zijn dat er overal hard gewerkt wordt. Niet ontgaan omdat ze elke dag in het [...]

Debatraad Omnium

De VVD is van mening dat het Omnium een duurzame toekomst verdient. Wij zijn dan ook zoekende naar een toekomstbestendig plan. Niet alleen in de vorm van […]