Voorzitter, 

Vandaag zijn wij hier bij elkaar gekomen om de begroting voor komend jaar te bespreken. Een begroting is eigenlijk niet meer of minder dan het huishoudboekje van de gemeente. De gemeente dat zijn dus u en ik, oftewel we hebben het vandaag over ONS huishoudboekje! Het huishoudboekje van alle Goesenaren, dit raakt ons dus allemaal want euro’s die we als gemeente uitgeven moeten ook binnenkomen. (Dat doen we in de vorm van belastingen en heffingen bij onze inwoners/ondernemers) Wij als raadsleden dienen dus de portemonnee (het huishoudboekje) van de gemeente te beheren en te zorgen dat de inkomsten en de uitgaven in BALANS zijn en dat de komende jaren ook blijven. 

Helaas heeft het college gemeend de raad dit jaar in juni geen perspectief(brief) voor te moeten leggen, vanuit de raad hebben we dus geen kaders kunnen meegeven waar rekening mee gehouden moest worden. Aan de hand van de teksten in het coalitieakkoord moesten we er maar op vertrouwen dat het goed zou komen. 

Als we kijken naar de begroting  betekent het dat een gemiddeld huishouden (wat we allemaal niet zijn natuurlijk, want wat is gemiddeld?) al snel 10% tot 15% meer gaat betalen. Dit betekent dus een €100 per jaar (voor degene in de coalitie dit nog even wil opmerken dat het eigenlijk nergens over gaat)dit is slechts een tientje in de maand of 30 cent/dag extra maar let op, dit is een minimum variant !

Kijken we dan echter voor deze ene keer ietsje verder dan een gemiddeld huisje in de straat dan kom ik bij  de niet-woningen. (U weet wel een bedrijf, winkel, de voetbalkantine, enz en ja, ook de kerk) Dan blijkt dat het daar over het gemiddelde gebouw (wat ook altijd van een ander is, dat van mij is natuurlijk toch weer net iets meer waard) als snel over honderden euro’s extra per jaar hebben. (gemiddeld is plus 300 bij een verhoging van 10% en daar houd het niet mee op) je zult maar bakker zijn en nog net je hoofd boven water kunnen houden vanwege de extreme energieprijzen! 

Juist op dit moment dat bijna iedereen serieus moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen besluit ons college om jaarlijks 6milj extra uit te gaan geven aan nieuwe dingen…… voornamelijk onderzoeken en steun aan de minima. Natuurlijk vind de vvd dat wij de minima echt moeten helpen maar we vergeten nu weer de gewone Goesenaar. De Goesenaar die hard werkt voor z’n gezin en die aan alle kanten de rekening gepresenteerd krijgt (inflatie, brandstof  en nu ook extra gemeentelijke lasten) moet OOK zijn/haar huishoudboekje op orde zien te houden.

Wij hebben hierover het volgende gezegd ten tijde van de installatieraad, ik citeer;

Goes, een krachtige samenleving. Een mooie titel en een mooi voorwoord. 

ik citeer een paar regels;

 “Samen werken aan een plek waar het fijn is om te wonen, waar het goed ondernemen is en waar ambitieuze plannen worden gerealiseerd.” 

 

“In een krachtige samenleving is plaats voor iedereen. Het hebben van een betaalbare woning is daarbij belangrijk. We staan ervoor dat iedereen goed kan wonen in Goes.”

Mooie woorden. Maar als wij verder lezen vallen ons toch wat zaken op. Wat wij vooral missen in dit coalitieakkoord is oog voor de hardwerkende Goesenaar, De goesenaar met een gemiddeld inkomen die graag een betaalbaar huis wilt kopen, die wil genieten en geld spendeert in een bruisende stad door uit eten te gaan, kleding te kopen bij een lokale ondernemer, naar een concert of voorstelling gaat in een van onze culturele voorzieningen én graag een van de activiteiten bezoekt die Goes op de kaart zet. De hardwerkende Goesenaer die zijn belastingen betaald, zijn afval scheidt en actief is als vrijwilliger bij een sportvereniging. Juist die goesenaar zien wij niet terug in het programma.

Einde citaat.

Vrijwel alle omliggende gemeentes ontzien hun inwoners/bedrijfsleven maar in Goes lijkt dat niet nodig want wij hebben goed minimabeleid🤷‍♂️. Dat is natuurlijk hartstikke goed maar zodra je een eigen huisje hebt (en dus rente en aflossing betaalt ipv huur) val je automatisch overal buiten totdat de rekening komt…..

Ik wil dan ook vanaf deze plaats een beroep doen op een ieder om vandaag aan de gewone Goesenaar te denken bij alles wat u zegt of besluit.

Van de vvd zult u vandaag geen moties zien die geld kosten, ook geen moties waarin om onderzoek gevraagd wordt.

Op de tafel voor u vind u allemaal een appeltje, u aangeboden door de vvd fractie. Het behelst het befaamde ‘Appeltje voor de dorst.’ Wij denken dat we dat in de toekomst hard nodig zullen hebben. Voor het geval u vreest aan één appeltje niet genoeg te hebben, ik laat de krat staan tot na de vergadering zodat u evt meerdere appeltjes kunt pakken.