Het is een bekend fenomeen, een gemeenteraad die werkelijk alle tijd neemt en breed van gedachte wisselt over een onderwerp als hondenbelasting. Het weer invoeren van deze belasting was zeker geen initiatief van de VVD maar meer een min of meer gedwongen keuze om onze begroting voor 2017 en volgende jaren sluitend te krijgen.

 

De inkt van de begroting is nauwelijks droog of een motie voor de mogelijkheid tot kwijtschelding zorgt weer voor een uitgebreide discussie. Het college antwoordde in eerste instantie dat ze er niets voor voelde om de verordening hiervoor aan te passen.

 

Voor de VVD was dit een juiste beslissing en kon de motie in stemming worden gebracht.

De indieners gooide het daarna over een andere de boeg. Floor van Lamoen(SP) stelde dat een hond bij kan dragen aan een gevoel van veiligheid. PvdA-raadslid Marlize Laport viel hem bij. Zij sprak van ‘inconsequent beleid’. en concludeerde dat kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen integraal onderdeel van het minimabeleid is.

 

In plaats van deze aanvullende opmerkingen voor kennisgeving aan te nemen stelde de voorman van het CDA voor om de motie aan te houden om eerst duidelijk te krijgen of er ├╝berhaupt belangstelling is voor kwijtschelding onder eigenaren.

Het zal het standpunt van de VVD niet veranderen en naar wij hopen dat van het college ook niet. Zeker is wel dat we opnieuw veel woorden zullen horen bij de heropening van dit debat.

Ad Schuurbiers