In de raadscommissie Goes Beter Bereikbaar is vooral gesproken over de fietser. Omdat het aan geld ontbreekt is de keuze voor fietstunnels op dit traject niet haalbaar. Theoretisch is het geplande fietspad ook zonder deze tunnels veilig al hadden de meeste fracties hier nog wel wat bedenkingen bij.

 

Het Poelplein is de rotonde die de Fruitlaan, Van Hertumweg en Fokkerstraat met elkaar verbindt. Het gebied ten noorden van het Poelplein gaat op de schop, maar de rotonde blijft nagenoeg hetzelfde. Twee fietsoversteken worden eruit gehaald, maar op de twee die overblijven, komen fietsers straks van twee kanten.

 
De VVD woordvoerder Stan Jasperse constateerde dat de rotonde erg gaat lijken op die bij de McDonalds (Nansenplein). Die wordt nog steeds altijd als onveilig ervaren. Hij pleitte ervoor om de fietsoversteken wat verder van de rotonde af te leggen, zodat fietsers niet van achter de automobilisten opdoemen. Onze wethouder Loes Meeuwisse neemt dat mee in de verdere uitwerking.

 
De heer Adrie van Oosten van de Fietsersbond had dit punt opgenomen in zijn inspraak.