Het laatste vergaderpunt in een politiek jaar zijn meestal de belastingverordeningen. Ook dit jaar boog de raad zich over de nieuwe tarieven voor 2017. 

In de begrotingsraad was er, met name over de toeristenbelasting, al stevig gediscussieerd over de forse verhoging. Insprekers van de diverse belangenorganisaties spraken in.

 

Naar aanleiding hiervan had het college reeds besloten om de verhoging voor 2017 niet door te voeren en in de loop van 2017 in overleg te gaan met de brancheorganisaties. De bedoeling is om in goed overleg te komen tot een vaststelling van de bedragen voor 2018 en volgende jaren. Hierbij blijft overeind dat het begrote bedrag gehandhaafd blijft en het tekort van 2017 moet worden ingelopen.

 

Jaarlijks meldt de branche dat de toeristenbelasting te hoog is en dat gemeenten de opbrengsten gebruiken voor de algemene pot in plaats van voor specifieke doelen voor toeristen. En dus valt elk jaar het woord ’melkkoe’.

Met name de klacht dat de opbrengsten naar de algemene middelen gaan, is weinig steekhoudend. Toeristen maken gebruik van voorzieningen van gemeenten (variërend van zwembad tot wegen of strand) en dus is het helemaal niet onredelijk om de opbrengst van de toeristenbelasting deels te gebruiken om die algemene voorzieningen mede te financieren.

 

Als het gaat om de hoogte van de toeristenbelasting is de klacht meer op haar plaats. Gemeenten heffen erg makkelijk steeds meer belasting, want toeristen kunnen de gemeentebestuurders er nooit op afrekenen bij verkiezingen.

Maar dat mag geen reden zijn om de toeristenbelasting onbelemmerd te laten groeien. Toeristen die te zwaar worden belast, zullen uitwijken naar andere locaties. In Zeeland is dit voor het achterland zeer aannemelijk. Dát moet worden vermeden. Toerisme levert een groeiende bijdrage aan de Zeeuwse (n dus ook Goesse) economie; die bijdrage moet niet worden geminimaliseerd door inhalige gemeenten.

 

De VVD had in een vorig verkiezingsprogramma nog het afschaffen van de toeristenbelasting opgenomen. Het is te verdedigen dat economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren dit niet meer mogelijk maken maar we moeten ons tot het uiterste inspannen om de stijging te voorkomen cq. te beperken.