Het slotwoord in de raadscommissie over het tekort van 1,1 miljoen (1e half jaar 2016) in het dossier jeugdhulp kwam van Henk Hoogerland (Partij voor Goes).”Ik lees nergens concreet hoe we in Goes dit debacle gaan tackelen. We hebben hier van geen kanten greep op.”

 

De uitleg die de gemeenteraad van de wethouder had ontvangen was een grote lijst van details die op de een of andere wijze bijdragen aan de overschrijding. Daar aan toegevoegd een even zo grote lijst met actiepunten die bij moeten dragen aan een oplossing om de overschrijding terug te dringen.

 

De fractie van de VVD is van mening dat de opheffing van de solidariteit(samenvoeging van de gemeentelijke budgetten waaruit de kosten worden voldaan) na één jaar te vroeg is geweest. De solidariteit was gekozen omdat het nog erg onduidelijk was hoe de geldstromen voor de individuele gemeenten uit zouden komen. Nu een aantal gemeenten, waaronder Goes, fors te kort komen en anderen weer overhouden lijkt dit een rechtvaardige conclusie te zijn. Juist of onjuist het tekort is hiermee niet weggewerkt.

 

In de eerste helft van dit jaar is vaker een beroep op jeugdzorg gedaan, zowel bij instellingen als GGZ en Juvent/Intervence als kleinere aanbieders en zorgboerderijen, maar desondanks zijn er over de volle breedte onverklaarbare afwijkingen in budgetten.

 

Alle fracties gaven wel aan dat het tekort dat Goes heeft op jeugdzorg geen gevolgen mag hebben voor cliënten.

 

Een verder bespreking van het onderwerp lijkt noodzakelijk. De VVD fractie zal hier om verzoeken.