Vragen VVD aan College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Goes

 

Onderzoek Rioolwater op drugsgebruik

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Goes.

 

Goes, 15 december 2016,

 

Betreft: Vragen ex artikel 40 van het Reglement van orde inzake onderzoek van rioolwater op drugsgebruik.

 

Geachte college,

 

In de mailkrant www.volkskrant.nl/binnenland heeft op 16 juni 2016 Iris Knoop melding gemaakt dat kleine gemeenten, zoals de gemeente Oudewater ook onderzoek heeft laten doen door het onderzoeksinstituut voor wateranalyse KWR te Nieuwegein van het rioolwater naar sporen van drugs, met name zgn. harddrugs. Een dergelijk onderzoek geeft informatie over de mate van drugsgebruik in de gemeente. Deze onderzoeksresultaten kunnen een belangrijke bijdrage leveren voor verschillende beleidsterreinen die gerelateerd zijn aan het gebruik van drugs. Daarbij kan worden gedacht aan orde en veiligheid alsmede gezondheidszorg.

 

Deze berichtgeving geeft de VVD-fractie aanleiding u de volgende vragen te stellen:

 

  1. Heeft u kennisgenomen van deze berichtgeving en ervaringen van deze kleinere gemeenten met dit onderzoek?
  2. Overweegt u ook een dergelijk onderzoek te laten instellen voor de gemeente Goes?
  3. Wat zijn de afwegingen die tot uw oordeel hebben geleid?

 

 

Hoogachtend,

 

 

 

Namens de VVD-fractie

Mr. D.J. de Korte/fractievoorzitter