De exploitatie van het Omnium is weliswaar marginaal verbeterd maar er is nog steeds sprake van een fors negatief resultaat. 

 

Een reden voor het college om de raad voor te stellen een (gedeeltelijke) uitbesteding in gang te zetten door het opstellen van een plan met hierin de voorwaarden en beoogde resultaat vast teleggen.

De meeste politieke partijen vonden dat ook de mogelijkheid voor een volledig zelfstandig Omnium gelijktijdig in de plannen moet worden meegenomen.

 

De VVD heeft zich vastgehouden aan haar reeds bij de uitbreiding van Omnium ingenomen standpunt dat het exploiteren van toeristische attractie geen overheidstaak is. Daarom hebben we in eerste instantie besloten dit voorstel niet te steunen.

In een ingediend amendement is deze mogelijkheid toch opgenomen maar de VVD heeft dit pas willen ondersteunen na de toezegging dat deze mogelijkheid alleen in aanmerking komt als de financiële consequenties duidelijk positiever zijn dan bij (gedeeltelijke) uitbesteding.