Nieuwe afslag A58

VVD wethouder Loes Meeuwisse op werkbezoek bij de nieuwe aansluiting op de A58 bij Goes. ‘Ik ben heel tevreden hoe het werk vordert’. De aansluiting verbetert de bereikbaarheid, verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid van Goes. […]

Door |2017-11-22T10:31:08+01:0026-09-2017|

Beschut werken nu wettelijk verplicht

In de gemeenteraad van Goes is het mogelijk maken van beschut werk al meerdere malen besproken. In de Participatiewet was tot op heden opgenomen dat de gemeente kan voorzien in beschut werken. […]

Door |2017-09-11T09:53:48+02:0011-09-2017|

Opmerkingen bij de jaarrekening 2016 en de perspectiefbrief 2018

De jaarrekening 2016 sluit met een positief resultaat. Dit is op zich verheugend en we zijn blij dat we er dat jaar zo zijn afgekomen. Geconstateerd moet evenwel worden dat deze uitkomst voor een belangrijk deel is toe te schrijven aan incidentele meevallers. Deze maken het verlies op de uitkomst van de lopende exploitatie meer [...]

Door |2017-07-11T06:35:34+02:0011-07-2017|

Wolphaartsdijkse camping(s) kunnen verder

De raadscommissie over de uitbreiding van camping De Veerhoeve (en ’t Veerse Meer) had voor de VVD fractie niet meer gehoeven. De weg om zover te komen was al lang genoeg geweest. […]

Door |2017-07-04T07:14:42+02:0004-07-2017|

Minder restafval in de grijze bak

Als wethouder kan ik heel veel onderwerpen bedenken waarover ik een weblog zou willen schrijven. Er is één onderwerp waarvan ik zeker weet dat het elke Goesenaar bezighoudt: verkeer! […]

Door |2017-06-30T12:47:47+02:0030-06-2017|

Stoepkrijt

Het voor de vergadering toezenden van een motie. Via de mail al een groot aantal reacties van de diverse politieke partijen. De jongste inspreker ooit ( 8 jaar) tijdens de debatraad en ruime aandacht in de debatraad. Wat was de aanleiding???? […]

Door |2017-06-19T06:29:16+02:0019-06-2017|

Extra strook ringbrug

De heffingen van de Ringbrug belemmeren de doorstroming van het verkeer op Ringbaan West. Binnen enkele jaren zullen hier maatregelen nodig zijn om al te grote verkeersopstoppingen te voorkomen. […]

Door |2017-06-06T06:55:29+02:0006-06-2017|

Klimaatbeleid (2)

Met het klimaatbeleid worden we dagelijks geconfronteerd. Er is sprake van een hype waar iedereen wordt gedwongen aan mee te doen. Voor een genuanceerde benadering lijkt volstrekt geen plaats. Indien je pleit voor een meer afgewogen benadering dan wordt je al snel neergesabeld als een Trumpist, of iemand die geen oog heeft voor de noden [...]

Door |2017-05-25T19:54:10+02:0025-05-2017|

Klimaatbeleid, voor wie eigenlijk?

Op de raadsvergadering van 18 mei 2017 was de evaluatie van het klimaatbeleid aan de orde. Daarbij kwam een onderzoeksrapport naar de effecten aan de orde.   Voor veel partijen was dit aanleiding om weer eens uitgebreid in te gaan op de toestand van de wereld van pool tot evenaar. Daarbij werd wel erg makkelijk [...]

Door |2017-05-23T13:44:33+02:0023-05-2017|

Perspectief voor Historisch Museum De Bevelanden

Op 10 november 2016 werd door de gemeenteraad van Goes een motie aangenomen waarvan de opdracht op was dat het Museum een nader onderzoek moest doen naar de mogelijkheden om de exploitatie van het museum te bestendigen zonder verdere kostenstijging voor de gemeente. […]

Door |2017-05-20T15:21:14+02:0020-05-2017|
Ga naar de bovenkant