Met het klimaatbeleid worden we dagelijks geconfronteerd. Er is sprake van een hype waar iedereen wordt gedwongen aan mee te doen. Voor een genuanceerde benadering lijkt volstrekt geen plaats. Indien je pleit voor een meer afgewogen benadering dan wordt je al snel neergesabeld als een Trumpist, of iemand die geen oog heeft voor de noden van deze wereld. Dat geldt niet alleen in de gemeenteraad van Goes, maar bijv. ook in de aandeelhoudersvergadering van Shell. Gezond nadenken is er niet meer bij.

 

Het klimaatbeleid is voor brede groepen het verdienmodel geworden. In het klimaatbeleid gaat enorm veel geld om. Velen willen daar hun voordeel uit halen.

 

Is het niet uit electoraal winstbejag ( o wee degenen die niet meedoet) dan toch wel uit financieel voordeel. We kennen allemaal het voorbeeld van de windmolen die nog technisch best in orde is maar toch wordt afgebroken omdat die niet meer rendabel is te exploiteren omdat de subsidiestroom stopt. Op dezelfde plaats komt een nieuwe die weer op subsidie draait.

 

Gerealiseerd moet worden dat dit beleid heel veel geld kost en dat dit geld ook opgebracht moet worden. De groene belastingen worden overal vandaan gehaald en de energienota bestaat al voor een zeer substantieel deel uit zgn. groene belastingen. Deze belastingen moeten wel gewoon door de burger worden betaald. Is het dan teveel gevraagd dat zuinig en zinnig met deze gelden wordt omgegaan? Voor velen mag die vraag kennelijk niet worden gesteld, maar dient alles te wijken voor hun klimaatbeleid.

 

Dick de Kort