Het voor de vergadering toezenden van een motie. Via de mail al een groot aantal reacties van de diverse politieke partijen. De jongste inspreker ooit ( 8 jaar) tijdens de debatraad en ruime aandacht in de debatraad. Wat was de aanleiding????

 

In de Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV) staat een artikel waarin staat dat het krijten op stoepen verboden is. De ijverige SGP-CU fractie heeft dit na gedegen onderzoek vastgesteld. Belangrijk genoeg om via een motie te verzoeken deze passage te verwijderen.

 

Het vinden van dit artikel verdient extra bewondering omdat bij navraag is gebleken dat er de laatste 30 jaar niet op dit punt is gehandhaafd en zeker niet als het kinderen betreft. Handhaven doe je met de rede.

 

Misschien was er wel eens een enkele boze buur, maar die zal dan de betrokkenen zelf wel aangesproken hebben.

 

Het ‘kladartikel’ is vooral bedoeld voor graffiti en kladden met verf ed.

 

Er is een parallel met ‘vervoer van inbrekerswerktuigen” Dat is bedoeld wanneer de politie in de nacht een busje aantreft met twee figuren die daar niets te zoeken hebben en gereedschap in de auto hebben liggen (komt in de praktijk voor).

 

Maar loopt er iemand met een gereedschapskist op straat om de overbuurman te helpen om de wastafel te ontstoppen dan is dat geen vervoer van inbrekerswerktuigen. Maar dat ga en kan je niet zo opnemen in de APV.

 

Deze duidelijke uitleg kwamen van de burgemeester. De SGP-CU fractie zag hierna af van het daadwerkelijk indienen van de motie. Het doel was bereikt: kinderen weer meer  –al dan niet met krijt- naar buiten en misschien ook niet onbelangrijk alle aandacht met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht voor het gedachtegoed van deze partij.

 

Het spel op de wagen lijkt begonnen.

 

Ad Schuurbiers