Op de raadsvergadering van 18 mei 2017 was de evaluatie van het klimaatbeleid aan de orde. Daarbij kwam een onderzoeksrapport naar de effecten aan de orde.

 

Voor veel partijen was dit aanleiding om weer eens uitgebreid in te gaan op de toestand van de wereld van pool tot evenaar. Daarbij werd wel erg makkelijk voorbijgegaan aan de resultaten van dit beleid. Onze VVD fractie moest constateren dat de beoogde effecten wel heel slecht uit de verf zijn gekomen. Vastgesteld moet wel worden dat dit beleid toch ook wel een aantal mislukkingen kent die nu op het bordje van de burger zijn komen te liggen. Te denken valt aan de zgn. WKO Ouverture. Daar moet nog een oplossing voor worden gezocht. Het was een uitstekend idee dat dit kon worden betaald uit het restant budget van het klimaatbeleid. Daarmee zouden de betrokken burgers keurig geholpen zijn. Een meerderheid van linkse signatuur wilde daar echter niet van weten en stond er op dat  dit geld zou worden besteed aan voortzetting van wat onduidelijke plannen voor vermindering van CO2 uitstoot. Een leuk signaal voor de bewoners van Ouverture. Dank zij dit klimaatbeleid dient daar wel een probleem te worden opgelost.

 

Ook het tropisch regenbos in het Omnium is ook wel gepresenteerd als passend in het klimaatbeleid. We weten inmiddels wat dit nu de gemeenschap weer kost.

 

De vraag dient dan ook te worden gesteld ten bate van wie dit klimaatbeleid nu wordt gevoerd. Voor de burgers van Goes of voor een aantal lieden die uitsluitend vervuld zijn van het klimaat? Enige bezinning lijkt ons daarom wel op zijn plaats. Echter voor welke vorm van kritiek dan ook lijkt in dit huidige klimaat geen plaats.

 

Dick de Korte