Op 10 november 2016 werd door de gemeenteraad van Goes een motie aangenomen waarvan de opdracht op was dat het Museum een nader onderzoek moest doen naar de mogelijkheden om de exploitatie van het museum te bestendigen zonder verdere kostenstijging voor de gemeente.

Op woensdag 17 mei jl. was er een symposium waarbij de deelnemers (afgevaardigden uit  o.a. gemeenteraad, toerisme en medewerkers) werd gevraagd om een interactieve inbreng te hebben om de bouwstenen te verzamelen voor een aansprekende toekomstvisie voor het museum.

 

Na inleidingen door  Siebe Weide (directeur  Nederlandse Museumvereniging) en Michiel van der Schaaf directeur  City marketing Bergen op Zoom) hebben de deelnemers in werkgroepen hun visie gegeven op de functie van het museum, de presentatie en programmering, het gebouw en de naaste omgeving  en de samenwerking in de gouden driehoek van Museum-Grote Kerk-Slot Oostende.

 

Uit het korte samenvattende verslag van de voorzitters van de werkgroepen kon worden geconcludeerd dat er een overvloed aan punten was ingebracht. Het bestuur rest de taak om hiervan een rapport te (laten) maken wat daadwerkelijk gaat zorgen voor een bestendige exploitatie van het Museum, zonder kostenstijging.

 

Ad Schuurbiers