Over wvd

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far wvd has created 212 blog entries.

Extra strook ringbrug

De heffingen van de Ringbrug belemmeren de doorstroming van het verkeer op Ringbaan West. Binnen enkele jaren zullen hier maatregelen nodig zijn om al te grote verkeersopstoppingen te voorkomen. […]

Door |2017-06-06T06:55:29+02:0006-06-2017|

Klimaatbeleid (2)

Met het klimaatbeleid worden we dagelijks geconfronteerd. Er is sprake van een hype waar iedereen wordt gedwongen aan mee te doen. Voor een genuanceerde benadering lijkt volstrekt geen plaats. Indien je pleit voor een meer afgewogen benadering dan wordt je al snel neergesabeld als een Trumpist, of iemand die geen oog heeft voor de noden [...]

Door |2017-05-25T19:54:10+02:0025-05-2017|

Klimaatbeleid, voor wie eigenlijk?

Op de raadsvergadering van 18 mei 2017 was de evaluatie van het klimaatbeleid aan de orde. Daarbij kwam een onderzoeksrapport naar de effecten aan de orde.   Voor veel partijen was dit aanleiding om weer eens uitgebreid in te gaan op de toestand van de wereld van pool tot evenaar. Daarbij werd wel erg makkelijk [...]

Door |2017-05-23T13:44:33+02:0023-05-2017|

Perspectief voor Historisch Museum De Bevelanden

Op 10 november 2016 werd door de gemeenteraad van Goes een motie aangenomen waarvan de opdracht op was dat het Museum een nader onderzoek moest doen naar de mogelijkheden om de exploitatie van het museum te bestendigen zonder verdere kostenstijging voor de gemeente. […]

Door |2017-05-20T15:21:14+02:0020-05-2017|

Benoeming lijsttrekker VVD Goes

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VVD Goes op dinsdag 16 mei 2017 is huidig wethouder Loes Meeuwisse unaniem gekozen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraad verkiezingen in 2018. […]

Door |2017-05-16T19:35:10+02:0016-05-2017|

Sociaal Domein binnen de begroting

Omdat er minder gebruik gemaakt wordt van persoonsgebonden budgetten hoefde de gemeente minder uit te geven aan de WMO maar dit werd vrijwel teniet gedaan door een overschrijding voor de Wet werk en inkomen. […]

Door |2017-05-16T15:08:18+02:0016-05-2017|

Werkbezoek Wijkbedrijf Goes Zuid – Zo kan het ook!

De VVD (steun)fractie, inclusief de wethouder heeft een bezoek gebracht aan het wijkbedrijf Goes Zuid. Weer is het nut van deze werkbezoeken duidelijk geworden. In de raadszaal en via de raadstukken blijft het dikwijls een erg theoretisch verhaal. […]

Door |2017-04-28T06:48:22+02:0028-04-2017|

Fractie of steunfractie lidmaatschap VVD Goes

Wilt u alles weten over het fractie- of het steunfractie lidmaatschap kom dan naar onze ledenvergadering op 16 mei a.s. om 19.00 uur bij Camping ’t Veerse Meer, Veerweg 71 te Wolphaartsdijk en laat u door de huidige fractie en steunfractie bijpraten. […]

Door |2017-04-25T09:27:07+02:0025-04-2017|

De arbeidsmarkt in Zeeland

Raadsleden hebben met regelmaat raadscommissies waarin we worden bijgepraat over belangrijke beleidsterreinen. De arbeidsmarkt hoort hier zeker bij. Als VVD vinden wij het uitermate belangrijk dat zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn. […]

Door |2017-04-13T13:42:04+02:0013-04-2017|
Ga naar de bovenkant