Omdat er minder gebruik gemaakt wordt van persoonsgebonden budgetten hoefde de gemeente minder uit te geven aan de WMO maar dit werd vrijwel teniet gedaan door een overschrijding voor de Wet werk en inkomen. Door een paar incidentele meevallers blijft er 603 duizend euro over.

 

Het college stelt voor dit toe te voegen aan de algemene reserve.

 

De fractie van de VVD confronteerde de wethouder met een vrijwel constant aantal uitkeringsgerechtigden van ca. 800 personen. Begin 2015 stond dit aantal nog op ca. 600 personen. De economische recessie was een verklaring voor de stijging die volgde. Inmiddels is het tij weer gekeerd maar het aantal uitkeringsgerechtigden is niet gedaald. Wethouder van Rees verklaarde dat een van de belangrijkste redenen de statushouders zijn. Deze groep betreft 15% van de uitkeringsgerechtigden. Hij voegde er nog aan toe dat er inmiddels wel sprake is van een lichte daling in het totaal aantal bijstandsgerechtigden.

 

Ad Schuurbiers