De raadscommissie die de rapportage van de jeugdzorg van het 4e kwartaal 2015 besprak ging vooral in op inhoudelijke aspecten van de zorg en de inmiddels eerste verbeteringen in de administratieve processen.

 

Terecht merkte de heer van der Knaap (CDA) op dat we met het onderbrengen van de jeugdzorg naar de gemeente sterk zouden inzetten op een cultuurverandering. Preventief werken waardoor we voorkomen dat er minder doorstroming is naar de duurdere jeugdzorg. Dat dit een proces van jaren is wordt meer en meer zichtbaar.

 

In dit kader is het initiatief TEJO, een aanpak die in Belgiƫ al succesvol is gebleken, mogelijk een welkome aanvulling. Jongeren kunnen dan na schooltijd of op zaterdagochtend gratis, zonder verwijzing en anoniem terecht in het inloophuis. Als het nodig is, krijgen ze de juiste begeleiding. Er wordt momenteel gezocht naar een geschikte locatie.

 

De fractie van de VVD heeft tijdens de commissie wederom duidelijk gemaakt dat zij zich grote zorgen maakt over het grote tekort in de jeugdzorg (2 miljoen in 2016!!) en heeft de wethouder Alssema gevraagd of we ook dit jaar weer rekening moeten houden met een dergelijk groot tekort. De VVD vraagt zich af of de wethouder ook dit jaar met een verzoek voor extra geld richting de raad komt.

 

De wethouder heeft nog geen zicht (we zitten bijna op de helft van het jaar!!) of hij extra geld nodig heeft en dus ook niet hoeveel. Hij heeft toegezegd dat we bij iedere kwartaalrapportage een financieel overzicht ontvangen om de ontwikkelingen te volgen.

 

 

Ad Schuurbiers