De VVD (steun)fractie, inclusief de wethouder heeft een bezoek gebracht aan het wijkbedrijf Goes Zuid. Weer is het nut van deze werkbezoeken duidelijk geworden. In de raadszaal en via de raadstukken blijft het dikwijls een erg theoretisch verhaal.

 

De wijk Goes-Zuid wordt gekenmerkt door diverse sociale problemen. Er lopen allerlei zelfstandige initiatieven en projecten in deze wijk.

 

Doelstelling van dit project is om een uitstroom creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een stijging op de participatielader van deze kwetsbare groep realiseren en de sociale cohesie binnen Goes-Zuid vergroten.

 

Directeur Clemens de Jager en Rozemarijne Beatty(projectmanager en coach) hebben ons tijdens ons bezoek in contact gebracht met een aantal succesvolle cases en ons deelgenoot gemaakt van tal van lopende activiteiten. Kleinschalig maar met perspectief en bijna altijd gekenmerkt door het maken van verbindingen tussen maatschappelijke partijen en mensen.

 

Natuurlijk ligt bij de VVD al snel de vraag op tafel wie dit allemaal betaald.

 

Deze organisatie is een private onderneming en houdt haar eigen broek op. Er zijn projecten die uitgevoerd worden met een ‘ geoormerkte’ bijdrage van de overheid.

 

Het viel ons bij het bezoek op dat deze ‘zakelijke’ aanpak te voelen was. Aan de medewerkers op de diverse projecten werd steeds gevraagd wanneer ze bij het wijkbedrijf waren gekomen en wanneer ze weer weg gingen. Dat laatste met de toevoeging waar hun werkzaam leven verder gaat.

 

We spraken een Syrische arts die (na ca 6 jaar) aan de slag gaat als arts-assistent en een bijscholing kan gaan volgen. Een administratieve medewerkster die bij een internationaal bedrijf aan de slag gaat. Enkele medewerkers in de afdeling fietsenreparatie die weten wat ze willen en zeker binnen een paar maanden extern aan de slag zullen gaan.

Onze conclusie bij dit bezoek was vooral dat het aan het werk brengen van mensen met daadkracht moet worden aangepakt en niet teveel met administratieve procedures, herhaalde onderzoeken.

 

We hopen aan het ontwikkelen van deze daadkracht mede in het sociaal domein als politieke partij stevig bij te dragen.

 

Ad Schuurbiers