De afgelopen 4 jaar:

In het collegeprogramma 2010 – 2014 zijn  veel wensen van de VVD ingewilligd. Met Loes Meeuwisse als wethouder voor de VVD en de portefeuilles financiën, economische zaken en toerisme, binnenstad, verkeer en openbare werken is er veel gerealiseerd. Door het invoeren van wijkwethouders en een wethouders spreekuur is de afstand tussen bestuur en inwoner kleiner [...]

Door |2014-02-21T08:43:44+01:0021-02-2014|

Proef gratis parkeren Marconistraat Goes op losse schroeven

(bron: PZC) De proef met gratis parkeren in de Marconistraat in Goes staat op losse schroeven. De raadsfracties hebben kritiek op de tussentijdse evaluatie en daarom heeft wethouder Loes Meeuwisse besloten zich te beraden op voortzetting ervan. En dat terwijl het college het gratis parkeren eigenlijk juist wilde verlengen tot oktober dit jaar, […]

Door |2014-02-15T09:53:44+01:0015-02-2014|

Tot vanavond

Wij nodigen wij u van harte uit voor een politiek café, op woensdagavond 26 februari 2014. Speciale gast deze avond is minister Ivo Opstelten. Het politieke café start om 20.00 uur, duurt tot 21.30 uur en vindt plaats bij discotheek El Toro, aan de Oude Vismarkt 2, 4461 AE in Goes. […]

Door |2014-02-09T20:32:51+01:0009-02-2014|

Kandidatenlijst VVD Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Kandidatenlijst  VVD Gemeenteraadsverkiezingen 2014   1)      Dick van der Velde,  Goes 2)      Loes Meeuwisse,‘s Heer Hendrikskinderen 3)      Dick de Korte, Goes 4)      Ad Schuurbiers, Goes 5)      Stan Jasperse, Wolphaartsdijk 6)      Rino Gelok, Goes 7)      Tom de Koning, Goes 8)      Chantal Peereboom, Goes 9)      Edzo Lemain, Goes 10)   Anika van der Velde, Goes 11)   Hubrecht Janse, Goes 12)   Aad van Zeijl, Goes 13)   Rob Strating, Kloetinge [...]

Door |2014-01-31T09:02:12+01:0031-01-2014|

VVD maakt zich zorgen over betaalbaar podium

In de debatraad van 27 juni 2013 heeft de VVD  bij de behandeling van de cultuurnota  geconcludeerd dat de amateurverenigingen het cement vormen in de samenleving en zijn voor oud en jong van belang. Zowel qua participatie als beleving en dat het ondersteunen van deze amateurverenigingen dan ook de hoogst mogelijke prioriteit verdient. […]

Door |2014-01-28T20:02:56+01:0028-01-2014|

Keuzes Maken, VVD Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezing 2014-2018

De VVD heeft bij het opstellen van een nieuw verkiezingsprogramma het goede gebruik eerst terug te blikken naar de voorafgaande periode. De speerpunten uit het verkiezingsprogramma 2010 – 2014 zijn grotendeels ook terecht gekomen in het collegeprogramma 2010 -2014. Grote uitzondering hierbij is het liberale standpunt ten aanzien van de koopzondagen; hier ligt voor de [...]

Door |2014-01-19T21:24:54+01:0019-01-2014|

Twijfels over beoogde effect parkeerproef

Na een hevige discussie over het parkeren in Goes staat vandaag onderstaande mededeling op de site van de gemeente Goes. Per 1 oktober as. gaat er een proef in voor het parkeren op de woonbouelvard en in de binnenstad. […]

Door |2013-09-26T08:36:56+02:0026-09-2013|

Welstand in de gemeente Goes

Op 19 september 2013 heeft de gemeenteraad de nota Welstandbeleid vastgesteld. In deze nota zijn allerlei spelregels opgenomen die in acht moeten worden genomen bij het bouwen en verbouwen van gebouwen en alles wat daarmee te maken heeft.   De VVD is er altijd voorstander van geweest dat deze regels tot een minimum beperkt worden. [...]

Door |2013-09-23T08:46:41+02:0023-09-2013|

Aan het College van B&W

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Goes Betreft: Vragen in gevolge art. 40 van het reglement van orde in zake opzet en afwikkeling stichting Nijverheidscentrum en werkzaamheden Tafeltje dek je. Goes, 20 augustus 2013 Geachte College, Op ons verzoek heeft uw college, na enige aandrang ons informatie verstrekt over m.n. de [...]

Door |2013-08-21T09:13:05+02:0021-08-2013|
Ga naar de bovenkant