De VVD heeft bij het opstellen van een nieuw verkiezingsprogramma het goede gebruik eerst terug te blikken naar de voorafgaande periode. De speerpunten uit het verkiezingsprogramma 2010 – 2014 zijn grotendeels ook terecht gekomen in het collegeprogramma 2010 -2014. Grote uitzondering hierbij is het liberale standpunt ten aanzien van de koopzondagen; hier ligt voor de komende periode dus nog een uitdaging. De crisis en een drastische omslag in het kabinetsbeleid hebben een duidelijke invloed gehad op de ambities in deze periode. Er is noodzaak ontstaan tot meer bezuinigingen; hierdoor heeft de VVD het aquaduct i.p.v. de Ringbrug en de uitbreiding van parkeerfaciliteiten aan de Oostwal moeten laten schieten. Tegelijk wordt er ook gesneden in eigen vlees: de komende jaren wordt er, mede dankzij de VVD, ook bij de gemeente bezuinigd op de loonsom. Kortom, de wereld verandert ook in Goes!

 

Woningbouw en grondverkoop stagneren en de participatie in de Goese Schans levert vooralsnog niet op wat er van verwacht werd. De gemeente krijgt minder van het rijk, maar wordt de komende jaren wel verantwoordelijk voor meer taken op het gebied van welzijn en zorg. Voor de komende 4 jaar zal met name op dit gebied een uitdaging liggen om de liberale gedachte vorm te geven.

 

Voor de komende 4 jaar is het dus belangrijk evenwichtige keuzes te maken. Enerzijds zal de VVD haar uiterste best moeten doen om Goes het economisch hart van Zeeland te laten blijven en anderzijds zal de VVD extra aandacht moeten schenken aan de besteding van de beschikbare middelen voor welzijn en zorg.

 

In een tijd van economische crisis is terughoudendheid m.b.t. de lastenstijging voor burgers en bedrijven geboden. Keuzes maken dus. In het nu volgende verkiezingsprogramma maakt de VVD die keuzes.

vvd-verkiezingsprogramma-GR-2014-2018-Goes