images

In het collegeprogramma 2010 – 2014 zijn  veel wensen van de VVD ingewilligd. Met Loes Meeuwisse als wethouder voor de VVD en de portefeuilles financiën, economische zaken en toerisme, binnenstad, verkeer en openbare werken is er veel gerealiseerd. Door het invoeren van wijkwethouders en een wethouders spreekuur is de afstand tussen bestuur en inwoner kleiner geworden. Om de lasten voor inwoners laag te houden is er fors bezuinigd. Door het aantrekken van nieuwe bedrijven is de poel II nu bijna vol en is gestart met de ontwikkeling van Poel V. Recent is er groen licht gekomen voor de  realisatie van de afslag A58 bij het ziekenhuis en de ondertunneling van het spoor bij de van Hertumweg, Goes wordt beter bereikbaar. Het door de VVD geïnitieerde citymarketing Werpt zijn vruchten af.  Goes komt steeds beter op de kaart en evenementen zorgen voor een levendige binnenstad en dragen bij aan een goed klimaat voor ondernemers. De VVD heeft de afgelopen 4 jaar voortdurend aandacht gehad voor een degelijk veiligheidsbeleid. Illegale straathandel wordt hard aangepakt en er wordt veel gedaan aan inbraakpreventie. Zomaar een greep uit wat er allemaal gerealiseerd is. Wethouder Meeuwisse gaat graag door op deze weg en dat kan met uw steun.