Vanavond in de debatraad komt de Veerse Meer Visie fase 1 aan de orde. Als Gemeenteraad hebben wij eerder besloten om de toekomstschets Recreatiezone Wolphaartsdijk niet vast te stellen maar te wachten op de Veerse Meer Visie. Echter blijkt nu dat wij de enige gemeente zijn die deze afwachtende houding hebben aangenomen. Dit is niet erg, maar dit mag niet betekenen dat de opwaardering van onze recreatiezone in het gedrang komt!

 

Gezien de ontwikkelingen rondom onze gemeente grenzen en de terughoudendheid die wij hebben genomen gedurende het proces, willen wij het college verzoeken om de 2 initiatieven uitdrukkelijk te betrekken in fase 2. Onze insteek is namelijk een kwaliteitsimpuls van het gebied, goede infrastructuur en mogelijkheden bieden voor lokale ondernemers om hun initiatieven een slagingskans te geven. Afwachten tot de Veerse Meer Visie fase 2 is vastgesteld in 2021 is wat ons betreft te laat.

 

Als dit amendement wordt aangenomen kunnen de initiatiefnemers van start en weten ze waar ze aan toe zijn bij de vaststelling van de Veerse Meer Visie fase 2. Dit is geen blanco cheque voor realisatie maar een ondersteuning!