Algemene beschouwingen programmabegroting 2020

De VVD zet in op groei, groei van bedrijven, groei van de huizenmarkt, groei van banen en welvaart in Goes en de omliggende dorpen. Daarnaast het stimuleren om onze kinderen […]