De VVD Goes heeft een mooie kandidatenlijst kunnen opstellen! De top 8 stelt zich graag iets uitgebreider aan u voor:

Even voorstellen! De kandidaten