Mijn naam is Cees Pille, ik ben 51 jaar. Sinds 2017 woon ik met veel plezier met mijn gezin midden in het centrum van Goes. Ik heb nog schoolgaande kinderen en die groeien heerlijk op in het mooie Zeeland.

Ik heb altijd in het bedrijfsleven gewerkt, laatst als regiomanager voor VNO-NCW in Zeeland. Twee jaar geleden ben ik net voor de coronacrisis wethouder van Goes geworden. Ik heb me vanaf het begin van de coronacrisis keihard ingezet voor de ondernemers in de Goese binnenstad. Ook heb ik me sterk gemaakt voor komst van de nieuwe bibliotheek aan het Bleekveld. Het programma binnenstad ligt er met de focus op ondernemers, cultuur, evenementen, vergroenen en wonen. Als wethouder financiën ben ik trots op dat Goes er – ondanks de coronacrisis – er financieel zeer goed voorstaat.

In maart 2022 kunt u op de VVD stemmen! Mijn ambitie is om Goes als economisch hart van Zeeland nog verder te versterken. We moeten nog meer woningen bouwen in Goes en onze nek durven uitsteken. Dat is belangrijk voor onze bedrijven, onze banen, maar ook voor onze levendige binnenstad. Ook moeten we investeren in bereikbaarheid.

 

Mijn naam is Stan Jasperse. Ik ben 56 jaar, gehuwd en vader van vier kinderen. Geboren en getogen in Wolphaartsdijk en daar nog altijd woonachtig en werkzaam.

Sinds 2015 zit ik voor de VVD in de Goese raad, sinds 2 jaar als fractievoorzitter. De veersteiger (Wolphaartsdijk/Kortgene) is inmiddels opgeknapt en er is budget voor het opknappen en toegankelijk maken van de Veerdam. Ik heb me sterk gemaakt voor een rechtvaardige overheid die zich op een aantal gebieden zakelijk opstelt. De lasten voor burger en ondernemer zo laag mogelijk houden is voor mij vanzelfsprekend.

In maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen waarvoor ik me graag beschikbaar stel. Ik maak me sterk voor een gezond ondernemersklimaat en voor de economie in het geheel. De energiestrategie en klimaatbeleid zie ik als belangrijk (snel stappen maken en combineren met andere werkzaamheden) met dien verstande dat alles wel betaalbaar moet blijven. Verder blijf ik aandacht vragen voor meer ruimte voor alle vormen van woningbouw en een nieuw industrieterrein ook in omliggende dorpen.

 

Hi, ik ben Chantal Peereboom, 36 jaar en woon in Goes-Oost; de mooie sfeervolle Bloemenbuurt. Sinds 2013 ben ik actief binnen de Goese VVD en de afgelopen periode als raadslid mijn bijdrage mogen leveren aan onderwerpen met betrekking op veiligheid, de binnenstad, recreatie, cultuur en het sociaal domein.

Ik vind het belangrijk dat ondernemers de mogelijkheid krijgen om te ondernemen. Citymarketing en evenementen blijven aanmoedigen en daarbij actief jongeren betrekken, zijn in mijn ogen belangrijk. De Goese binnenstad is het visitekaartje van de stad. Daar hoort een veilige omgeving voor onze inwoners en bezoekers bij. Straathandel en drugsoverlast moeten we dus aanpakken.

Ik ben voorstander van een rijk aanbod aan culturele voorzieningen en evenementen in onze mooie gemeente en ik ben er trots op dat wij hier veel bezoekers mee aantrekken. Daarin spelen horeca, musea, sportverenigingen, de bibliotheek, buurthuizen en uiteraard de (lokale) ondernemers een belangrijke rol! Goes verbindt. Door met elkaar samen te werken dragen wij bij aan persoonlijke ontwikkelingen en vermaak voor jong en oud. Of het nu gaat om en muziekfestival in het Beest, een culinair evenement op de grote markt of een voorstelling in de Mythe, in Goes moet er ruimte zijn voor creatieve ideeën en initiatieven van en voor onze inwoners. De cultuursector heeft het zwaar. Wij moeten daarom initiatieven stimuleren, het is niet aan de gemeente om te bepalen wat cultuur is! 

Wat mij betreft moet er de komende jaren extra aandacht gaan naar activiteiten en voorzieningen voor de jeugd van 12 tot 18 en jong volwassenen. Zeker de afgelopen periode zien wij dat deze groepen wat meer naar de achtergrond schuiven en steeds minder zichtbaar zijn. Dit moet veranderen, de jeugd heeft de toekomst! 

 

Ik ben Gert Kruitbosch en woon 60 jaar in Goes, in oost om precies te zijn. In het dagelijks leven sta ik voor de klas op het Goese Lyceum, locatie Bergweg.

Elke dag werk ik met studenten die graag iets doen wat met bouwen te maken heeft. Ons profiel heet dan ook Bouwen, Wonen en Interieur. Bouwen zit mij in het bloed! Na een praktische opleiding heb ik mezelf steeds bijgeschoold en inmiddels een lange carrière in de bouwmaterialenhandel achter de rug. De jarenlange ervaring met en in de bouw helpt mij elke dag bij het uitoefenen van mijn vak. Zowel op technisch als op menselijk vlak. Elke dag zie ik als een uitdaging, ben altijd positief en doe alles met veel plezier. Denken in mogelijkheden is mijn motto.

Op dit moment ben ik lid van de gemeenteraad in een fractie van 4 mensen. Dit is mijn eerste periode en wil graag verder in een volgende als de kiezer dat ook vindt. De afgelopen jaren heeft de VVD er steeds op gehamerd dat er te weinig bouwgrond is. De plannen die nu in uitvoering zijn kennen we al heel lang, maar nieuwe plannen worden niet gemaakt. Dat wordt echt een uitdaging voor de komende 4 jaar! Het kan niet zo zijn dat mensen die in Goes werken in Borsele of Kapelle woonruimte moeten zoeken.

Mijn ambitie voor de komende 4 jaar is blijven hameren op voldoende woonruimte voor iedereen! Zowel bestaande woningen als nieuwbouw moeten voor doorstroming op de woningmarkt gaan zorgen. Daardoor kan het ongekend hoge prijsniveau van de woningen misschien ook iets naar beneden? Verduurzaming staat hoog op de agenda, maar niet ten koste van alles. Nieuwe technieken kunnen zorgen voor verrassende oplossingen.

Daarnaast heeft de doorloop van het verkeer en parkeren mijn aandacht. De plattelandsgemeente van vroeger wordt een volwaardige stad in Zeeland. Als raad zijn we verplicht om aanpassingen aan het wegennet vlot en veilig uit te laten voeren. Dat alleen is niet genoeg. Ook de weggebruiker in Goes moet zich aanpassen aan de ontwikkelingen die horen bij het verkeer van 2022. Dat is sowieso een thema dat mij aanspreekt, je bent zelf verantwoordelijk voor alles wat je doet.

 

Mijn naam is Martijn van Eerden, 33 jaar, vader van een prachtige dochter van 2 jaar en woonachtig in Goes-Noord. Ik woon eigenlijk al mijn hele leven in Goes en zou ook nooit ergens anders willen wonen! De rust in de omgeving, maar toch ook weer de drukte van een stad(je) is heerlijk.

Ik ben een echte ondernemer! Ondernemen is het leukste vak wat er bestaat. De vrijheid om te doen en laten wat je zelf wilt, maar ook de stress en de grote verantwoording die je voor jezelf en het personeel draagt, maakt ondernemen een echte uitdaging. Ik zal mij, als nieuw gezicht binnen de gemeente raad, dan ook hard maken voor de ondernemers binnen de gemeente Goes. Ik behartig jouw belangen en zorg dat er resultaat behaald wordt!

Mijn ambities? Behalve het helpen van ondernemers, het aantrekken van meer werkgelegenheid en het vullen van de leegstaande winkelpanden en bedrijventerreinen wil ik mij tevens toespitsen op strategisch beleid en woningbeleid.

 

Mijn naam is Angela Schrijver, 26 jaar jong en woon samen met mijn vriend in het prachtige centrum van Goes. Met de prachtige jachthaven, bruisende markt, lokale winkels en gezellige terrassen om de hoek is het Goes wonen! Ik ben werkzaam als enthousiaste leerkracht aan groep 1/2 binnen het basisonderwijs. Sinds het najaar 2021 ben ik lid geworden van de VVD en sta nu op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Als gepassioneerde leerkracht vind ik het erg belangrijk dat wij onze kinderen een gelijke start bieden. Dit kan enkel en alleen door kwalitatief goed onderwijs en geweldige leerkrachten. De VVD wil de ontwikkelkansen van kinderen vergroten door het stimuleren van veilige en sociale ontmoetingsplaatsen. Daarnaast willen wij zorgen voor zoveel mogelijk werkende leerkrachten in het basisonderwijs.

Als jong lid van de VVD Goes zie ik kansen voor meer cultuur in Goes. Extra aandacht moet gaan naar activiteiten en voorzieningen voor de jeugd. Zeker in de afgelopen periode waren deze minder zichtbaar. Er is momenteel te weinig, dit moet veranderen. De jeugd is de toekomst!

Daarnaast willen wij als VVD ervoor zorgen dat de gemeente aantrekkelijker wordt door de mensen van Goes eens stem te geven. Wij willen dat de Goese burger gehoord en gezien wordt! Dit kan enkel alleen als de gemeente ervoor zorgt dat de mensen terugkoppeling krijgen van hun inbreng. Gemeente Goes maken we met elkaar!

 

Mijn naam is Laura Waverijn en ik ben geboren in 1986. Samen met mijn vrolijke dochter woon ik in de Goese buurt Overzuid. Ik rijd iedere dag naar Terneuzen. Daar werk ik bij Broadcast Partners, een bedrijf in radio omroeptechnieken.

Bij de Goese VVD ben ik sinds eind 2017 betrokken. Na de gemeenteraadsverkiezingen ben ik in 2018 als raadslid in de gemeenteraad gekomen. Ik denk over veel dingen na en ben een doorpakker. In mijn vrije tijd ben ik het liefst te vinden in de binnenstad van Goes. Bijvoorbeeld voor een danslesje bij een balletstudio of één van de gezellige restaurants. Ik breng ook graag een bezoekje aan het theater of één van mijn favoriete winkels.

In de gemeenteraad houd ik me bezig met de thema’s Sociaal domein, Onderwijs en Financiën. Het in de gaten houden van onze financiën is ook een punt van aandacht. Het veranderen van de manier van werken en omgaan met elkaar bij de medewerkers van de gemeente vind ik belangrijk. Hiermee verkleinen we het gat tussen inwoners en mensen die bij de gemeente werken. Denken in mogelijkheden en inlevingsvermogen zijn erg belangrijk. Als inwoners zelf met ideeën komen, dan juichen we dat toe.

 

Mijn naam is Maryse van de Plasse, 53 jaar, getrouwd met David en moeder van Sven en Sylke. Ik ben werkzaam als trainingsacteur, stemacteur en presentator. Daarnaast voorzitter van KWF Kankerbestrijding Goes en lid van het bestuur van Oranjevereniging Kloetinge.

Toen ik 6 jaar was verhuisden we vanuit Limburg naar Goes en sinds 2013 woon ik met mijn gezin in het mooie dorp Kloetinge. Ik vind het erg belangrijk maatschappelijk betrokken te zijn. Vanuit deze betrokkenheid draai ik nu ruim een jaar mee met de VVD fractie. Net voor de zomer ben ik beëdigd als steunfractielid en heb mogen zien dat de VVD met recht kan zeggen: VVD Goed voor Goes.

Door mijn onderwijsachtergrond en de ervaringen die ik de afgelopen jaren heb opgedaan middels de trainingen in onder andere de zorgsector heb ik een warm hart voor de sociale onderwerpen van onze gemeente. Ik vind het belangrijk dat kinderen op een veilige manier naar een fijne school kunnen gaan en dat je dichtbij huis op liefdevolle zorg kunt rekenen. Daarnaast zie ik graag een rijk aanbod van culturele voorzieningen en evenementen en ben ik blij te kunnen genieten van het hoge niveau van onze culinaire en gastronomische cultuur. Meer aandacht hiervoor is goed voor inwoners en ondernemers en dus goed voor Goes.

 

De kandidatenlijst ziet er als volgt uit:

 

1 Cees Pille

2 Stan Jasperse

3 Chantal Peereboom

4 Gert Kruitbosch

5 Martijn van Eerden

6 Angela Schrijver

7 Laura Waverijn

8 Maryse van de Plasse

9 Bart Goedemondt

10 Patty Versteegh

11 Bies Fransen van de Putte

12 Helmi Ruisaard

13 Hubrecht Janse

14 Diederik Wagenaar

15 Hans Dekker

16 Rob Strating

17 Peter Pellegrino

18 Toine Wevers

19 Willem Jan Brands

20 Danielle van Damme

21 Ed Roijers

22 Guus van der Walle

23 Addy Risseeuw

24 Marinus Vuijk

25 Jacqueline van den Hil