In  Zeeland en zeker ook in Goes draagt de ZZP-er in steeds belangrijkere mate deel uit van de lokale economie.
De keuze om als ZZP -er aan de slag te gaan wordt veelal ingegeven door de wens om in vrijheid te kunnen  werken maar vaak ook uit noodzaak. Weken als ZZP-er wordt ook steeds vaker gezien als alternatief voor het uitkeringstraject. Het tonen  van eigen initiatief om weg te blijven van een uitkering kan volgens ons niemand tegen zijn. De VVD in Goes was dan ook zeer verbaasd deze week te lezen dat het kabinet de suggestie de wereld in hielp de zelfstandigen aftrek voor ZZP -ers af te schaffen omdat dit de misbruik tegen zou gaan. Zorgelijk menen wij, De kans bestaat immers dat velen zich uiteindelijk toch zullen melden aan het loket van de uitkering omdat ook het ZZP bestaan door de fiscus door een dergelijke maatregel bemoeilijkt zal worden.

Licht aan de horizon bracht de VVD tweede kamer fractie die bij monde van Erik Ziengs en Anne Mulder;

‘Een ondernemer wil altijd groeien. Een deel is éénpitter. Dat is nu eenmaal zo, die hebben recht op compensatie.’

 VVD: zzp’er is ondernemer  

Het standpunt van de VVD is dat zzp’ers ondernemers zijn. Ze moeten zelf zorgen voor hun pensioen en verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. In ruil daarvoor krijgen ze fiscale voordelen als de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. De liberalen hebben wel moeite met schijnconstructies. Bedrijven die werknemers ontslaan en ze vervolgens weer aannemen als zzp’er maken zich daar schuldig aan en moeten volgens de VVD worden aangepakt. 

Kamerlid Erik Ziengs van de VVD zou het een slechte zaak vinden als de zelfstandigenaftrek verdwijnt. Zijn collega Anne Mulder heeft dinsdagochtend meteen Kamervragen gesteld naar aanleiding van het nieuws dat het kabinet in die richting denkt.

Werkgevers willen geen werknemers  

Ziengs begint zijn betoog aan de andere kant van het verhaal: waarom werkgevers geen werknemers willen. ‘Ik ben zelf ondernemer geweest en mijn vrouw is het nog. Ik weet dus dat er heel veel belemmeringen zijn om personeel in dienst te nemen. Als een werknemer bijvoorbeeld zijn been breekt op een zwarte skipiste, moet de werkgever twee jaar zijn salaris doorbetalen en heeft hij allerlei administratieve rompslomp rond re-integratie en dergelijke. Daar moet minister Asscher van Sociale Zaken, die volgens mij iedereen in het keurslijf van de werknemer wil zien, eens naar kijken.’ 

Volgens Ziengs gaan zzp’ers niet onmiddellijk de bijstand in als ze minder belastingvoordelen krijgen (zoals vaak wordt gesuggereerd) maar verdient de zelfstandige wel een ‘rechtvaardige beloning’. De zzp’er moet zichzelf verzekeren voor zijn pensioen en arbeidsongeschiktheid, daar is de zelfstandigenaftrek een compensatie voor.’ 

De suggestie dat de zelfstandigenaftrek volgens experts niet stimuleert om te groeien, wuift Ziengs weg. ‘Een ondernemer wil altijd groeien. Een deel is éénpitter. Dat is nu eenmaal zo, die hebben recht op compensatie. Wat mij betreft mag deze hele groep hoe dan ook geen scheur in de broek krijgen bij de herziening van het belastingstelsel. Het zou ook neerkomen op het paard achter de wagen spannen. Ze zijn heel belangrijk voor de flexibele schil op de arbeidsmarkt.’

De VVD fractie Goes vertrouwd er op dat onze liberalen in de tweede kamer de rug recht houden en dat dit proefballonnetje snel is doorgeprikt.

update 30 oktober 2014 

Inmiddels heeft minister Dijsselbloem van Financiën, nadat de VVD in de Tweede Kamer aan de alarmbel had getrokken, verklaard het aantal zzp’ers niet terug te willen dringen. De VVD zal hem aan die woorden houden. Wel is het kabinet bezig de positie van zzp’ers op de arbeidsmarkt te onderzoeken. Wij verwachten dat wij begin december de uitkomst van dat onderzoek ontvangen, waarna de discussie in de Tweede Kamer daarover plaats kan vinden. Deze discussie vindt plaats in het kader van de voorgenomen herziening van het hele belastingstelsel in 2016.  De VVD vaart in die discussie op een helder kompas: zzp’ers die voor eigen rekening en risico zelf hun boontjes doppen, verdienen de ruimte om te ondernemen, en zeker geen straf.

Voor de VVD kan er geen misverstand over bestaan: zzp’ers zijn echte ondernemers. Zij zetten hun talenten en creativiteit om in de flexibiliteit en de productiviteit die we nodig hebben om onze welvaart te vergroten. Zzp’ers leveren daarmee een grote bijdrage aan ons land. Zij ondernemen voor eigen rekening en risico en moeten zelf zorgen voor hun pensioen en verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daar staan – geheel terecht – fiscale voordelen tegenover zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek.

Wat de VVD betreft is er geen fundamenteel probleem met zzp’ers, maar wel met de zware lasten en verplichtingen waar werkgevers tegenaan lopen als zij iemand in vaste dienst willen nemen. Zaken als de loondoorbetaling bij ziekte, de re-integratieverplichtingen na arbeidsongeschiktheid, en een dreigende quotumwet maken werkgevers kopschuw om mensen in vaste dienst te nemen. Natuurlijk moet schijnzelfstandigheid worden aangepakt.

Want schijnconstructies stralen negatief af op de bewuste, bonafide en hardwerkende zelfstandigen die in vrijheid willen ondernemen en hun bedrijf willen laten groeien. Want de zzp’er is geen probleem, maar een broodnodige oplossing.