In de raadsvergadering van 16 februari is het onderzoeksrapport naar de gang van zaken in de afgelopen periode bij de VRZ aan de orde gekomen.

In dat rapport werd een analyse gegeven van de ontstane misstanden en werden oplossingen daarvoor aangedragen.

 

Op zich was het rapport niet verrassend en bevatte logische conclusies.

 

Toch was er reden voor de VVD fractie een aantal kritische kanttekeningen te plaatsen.

Zo wordt geconstateerd dat veel misstanden konden ontstaan doordat de deelnemende gemeenten nogal tegengestelde financiƫle belangen bleken te hebben en als gevolg daarvan wellicht de VRZ te weinig financiƫle armslag heeft gekregen.

 

De VVD is van mening dat de oplossing voor problemen niet automatisch moet worden gezocht in meer geld. Vastgesteld moet worden dat dit bij veel gemeenschappelijke regelingen nogal eens als oplossing te baat wordt genomen.

De vraag is op zijn plaats of het instituut gemeenschappelijke regeling in veel gevallen wel de juiste is. De VVD-fractie zet daar grote vraagtekens bij.

Daarbij komt dat in het rapport nu wordt voorgesteld om een klankbordgroep te vormen uit leden van de gemeenteraden. De VVD is van mening dat zoiets niet past bij een gemeenschappelijke regeling en dat daarmee gemeenteraadsleden in een onmogelijke positie dreigen te komen omdat men onverenigbare verantwoordelijkheden moet gaan dragen.

Ten slotte is de conclusie op zijn plaats dat het DB van de VRZ eens ernstig bij zichzelf te rade moet gaan over het optreden in de afgelopen periode. Kritiek hierop is gerechtvaardigd. Reden dat een raadsbrede motie van die strekking is aangenomen.