De regering wil met de arbeidsmarktregio’s de regionale samenwerking tussen gemeenten, werknemers- en werkgeversorganisaties en het UWV bevorderen. Ook het onderwijs is een belangrijke schakel. Zeeland is 1 van de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland; Goes is hiervan centrumgemeente.

 

Om efficiënte samenwerking in de arbeidsmarktregio Zeeland te stimuleren is overzicht op samenwerkende partijen en verantwoordelijkheden belangrijk. Met dit overzicht wordt een beeld gegeven van de arbeidsmarktregio Zeeland eind 2014 vanuit gemeentelijk perspectief.

 

De gemeenteraad van Goes is bijgepraat over de huidige stand.  Ook de prestatieafspraken uit het landelijke Sociale Akkoord betreffende het bij bedrijven plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking  kreeg ruim aandacht.

De werkbedrijven spelen een belangrijke rol bij het  organiseren van beschut werk en  werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen te ‘ontzorgen’.

 

Natuurlijk is het streven om partijen die een rol spelen op de arbeidsmarkt met elkaar te verbinden  niet nieuw. We hebben te maken met een nieuwe vorm waarbij  de samenwerking heel  veel aandacht krijgt. Dat is winst!

 

De VVD miste in de presentatie nog de targets voor deze organisatie inclusief een kosten- batenanalyse.

Uit het antwoord van de wethouder was af te leiden dat dit volgt.

 

Ad Schuurbiers