Sinds enkele jaren bestaan in Zeeland toeristenpassen in verschillende regio’s. Het is de bedoeling om de toeristenpas ook in Goes vanaf het toeristenseizoen 2015 in te voeren. De organisatie achter de pas ligt in handen van de VVV Zeeland in samenwerking met Impuls Zeeland en Kenniscentrum Kusttoerisme.

Aan de gemeenten in Zeeland is een bijdrage gevraagd. Voor Goes bedraagt deze 10.000 euro per jaar, voor een periode van drie jaar. In ruil voor deze bijdrage werft de VVV actief acceptanten en pasuitgevers binnen de gemeente.

De toeristenpas is in de verschillende regio’s gekoppeld aan een vervoersmodule waardoor het voor de toeristen en voor de inwoners interessant is om een pas aan te schaffen. Dit is ook op Zuid-Beveland het geval. In de maanden juli en augustus zal hier vier dagen per week op verschillende routes de Beveland Express rijden. De gemeente Goes ondersteunt deze attractie met een jaarlijks bedrag van 5.000 euro.

De politieke partijen zijn unaniem enthousiast over deze projecten. Er waren vooral inhoudelijke vragen over het project betreffende het aantal participanten en de routes van de bus. Het voorstel om de totale kosten te dekken uit de reserve bovenwijkse voorzieningen had niet direct de voorkeur van diverse politieke partijen maar na een toelichting van wethouder Meeuwisse kon men akkoord gaan.

Ad Schuurbiers