Kan het college toezeggen dat er geen onontkoombare besluiten worden genomen voordat wij de begroting krijgen voorgelegd? Dit was voor de VVD  de allerbelangrijkste vraag bij de behandeling  van het bedrijfsplan WIZ (werk, inkomen en zorg) waarbij de begroting ontbrak.

 

Dit was geheel tegen de afspraken  vastgelegd in een amendement van 31 maart 2011. In dit amendement  staat dat voordat enige werkzaamheid of taak wordt ingebracht in de gemeenschappelijke regeling het college instemming zal vragen aan de gemeenteraad. Samen met dit verzoek zal het college aan de raad een beleidsplan voorleggen alsmede een begroting over een periode van drie jaren.

 

Uitgangspunten om een samenwerking op te zetten die zinvol is zijn een verbetering van kwaliteit, verminderen van kwetsbaarheid en een aanzienlijk kostenvoordeel. Het mag duidelijk zijn dat er op dit moment nog geen totaalbeeld is of deze uitgangspunten gerealiseerd worden. De VVD is voorstander van de samenwerking  en heeft er op basis van de toezeggingen van het college vertrouwen in dat de gewenst doelen worden bereikt maar wacht voorlopig op een bedrijfsplan mét begroting.

Ad Schuurbiers