Debatraad 19 april 2018

Zoals wij in de commissievergadering al duidelijk hebben aangegeven:  Ondernemers moeten kunnen ondernemen en de VVD is mening dat zij dan ook heel goed zelf kunnen bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. Het coalitieakkoord 2014-2018 gaf slechts een zeer beperkte ruimte waarbij wij ons als kleinste coalitie partner aan de gemaakte afspraken hebben gehouden.

In de campagne periode hebben wij duidelijk onze wensen kenbaar gemaakt aan de Goese inwoners en wij zijn van mening dat dit onderwerp dan ook een belangrijke speler is geweest in de verkiezingsuitslag. De VVD heeft zich duidelijk uitgesproken: Ondernemers moeten kunnen ondernemen en dit betekent dan ook dat wij de ondernemer de vrijheid willen geven zelf hun openingstijden te bepalen, en dus ook wanneer ze op zondag open willen zijn. Ondernemers zijn zelf heel goed in staat om hierover onderlinge afspraken te maken.

Wij begrijpen dat sommige partijen vanwege andere opvattingen of geloofsovertuiging dit voorstel niet zullen steunen. Wij steunen dit voorstel wel en voelen ons gesteund door de inwoners die op ons hebben gestemd.

Naast dat deze wijziging winkeltijdenwet goed is voor de ondernemers is het ook goed voor de stad en zorgt voor een levendig en aantrekkelijk Goes voor zowel de inwoners als de bezoekers van buitenaf. Wij zien hierbij ook verbeteringen ten opzichte van de huidige leegstand en het aantrekkelijker maken voor zowel bedrijven als nieuwe inwoners om zich in de gemeente Goes te vestigen.

Wij stemmen dan ook voor het voorstel om de winkeltijdenwet te wijzigen.