Het is een goede gewoonte binnen onze gemeente om rond het begin van de zomer in alle wijken en dorpen een wijkschouw te organiseren. Een delegatie van dorpsbewoners, ambtenaren en politici brengen een bezoek onder leiding van de uitvoerder die verantwoordelijk is voor de onderhoudswerkzaamheden in de wijk.

 

Sinds 2006 doet de gemeente dit op deze manier. Met IBORG (integraal beheer openbare ruimte Goes) wordt geprobeerd objectief het onderhoud van straten, pleinen en parken en de aantrekkelijkheid, functionaliteit en veiligheid in kaart te brengen.

 

Elk meetpunt wordt beoordeeld. Afwijkingen worden genoteerd om ze snel mogelijk te worden aangepakt en er wordt een etiket ‘gewoon goed’, ‘gewoon slecht’ of ‘plus’ opgeplakt. Aan elk etiket kleeft een prijskaartje.

 

De gemeenteraad heeft al besloten dat heel Goes het standaard-niveau moet hebben met uitzondering van de binnenstad. Daarop is het plus-etiket geplakt.

 

De wethouder en (steun)raadsleden van de VVD verdelen de taken zodat we bij iedere schouw vertegenwoordigd zijn.