Het budget dat over is van de eerste fase van het Masterplan voor de binnenstad mag van de ge­meenteraad besteed worden aan een wifi-deken voor de binnenstad.

Of de 188.000 euro dan genoeg is voor 45 wifi-hotspots voor het centrum en het Marconigebied en een redelijke capaciteit aan data­verkeer, komt wethouder Jo-An­nes de Bat de raad vertellen zo­dra hij het weet. Dat werd donder­dag afgesproken in de gemeente­raad, die voorafgegaan werd door een commissievergadering. Achterhaald vindt De Bat een wifi-deken niet. „Nog maar 25 procent van het mo­biele dataverkeer gebeurt via 3G en 4G en 75 procent van de men­sen gebruikt wifi. Bovendien is dat stabieler; je hoeft niet iemand te manen om zijn router te reset­ten.”

De ruim zes ton die de gemeente overhoudt van de 19 miljoen euro die de parkeergarage aan deWest­wal kon kosten, mag van de raad gebruikt worden om de tekorten op de exploitatie de komende ja­ren te dempen. Een deel wordt apart gezet voor het geschil dat Al­bert Heijn, Blokker en C&A en Goes nog hebben over hun recla­mezuil die moest wijken voor de bouw.