Loes Meeuwisse
Functie: Raadslid/Wethouder
Contact: 0113-249605
E-mail: l.meeuwisse@goes.nl

 

 

 

Beleidsterreinen Financiën en Grondbedrijf, Verkeer en Vervoer, Openbare Ruimte en Reiniging, Economische Zaken, Eigendommen, Recreatie en Toerisme, Binnenstad
Specialismen Ambtsgebonden nevenfuncties- en inkomsten
Lid VNG commisie Financiën Onbezoldigd.
Lid dagelijks bestuur VVV Onbezoldigd.
Lid dagelijks bestuur SaBeWa Onbezoldigd.
Aandeelhouder Delta Onbezoldigd.