VVD_GOES_dKorte

Op 19 september 2013 heeft de gemeenteraad de nota Welstandbeleid vastgesteld. In deze nota zijn allerlei spelregels opgenomen die in acht moeten worden genomen bij het bouwen en verbouwen van gebouwen en alles wat daarmee te maken heeft.

 

De VVD is er altijd voorstander van geweest dat deze regels tot een minimum beperkt worden. Immers zij betekenen een beknotting van de vrijheid van het individu. Daarnaast spreekt er veeleer uit dat de burger een volstrekt onvermogen heeft om verstandige keuzes te maken over wat mooi gevonden moet worden.

 

Gelukkig hebben we kunnen vaststellen dat de huidige nota een belangrijke stap in de goede richting is. Het aantal regels is behoorlijk verminderd en met de digitalisering van aanvrage en inschatting van welstandeisen is een handreiking gedaan. Echter toch zijn wij nog niet tevreden. Zo is onder meer de welstandcommissie niet afgeschaft, een belangrijke wens van de VVD. We hebben het idee dat de geest van betutteling nog steeds aanwezig is. We vinden ook dat nu in veel gevallen dubbel werkt plaatsvindt, dat nodeloos ook weer iedereen geld kost. Er moet dus nog worden gewerkt om het welstandsbeleid meer in overeenstemming te krijgen met onze wensen. De VVD zal zeker aan dit dossier aandacht blijven besteden.