Mantelzorgers worden zwaar belast. Tot 2014 konden zorgvragers een aanvraag  indienen voor een mantelzorgcompliment  van 200 euro. Dit is afgeschaft en vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten zelf verantwoordelijk voor de ondersteuning en waardering van de mantelzorgers. Gemeenten ontvangen hiervoor een extra bijdrage van de overheid.

 

Over het aantal mantelzorgers zijn verschillende aantallen in omloop. In 2013 werd aan 939 Goese inwoners een waardering toegekend. Namen worden niet ivm de privacy niet vrijgegeven. Bij het mantelzorgsteunpunt  van de SMWO zijnde namen van ongeveer 300 mantelzorgers bekend. Het is moeilijk in te schatten hoeveel aanvragen zullen worden gedaan.

 

Het college van B&W heeft daarom met 75 euro gekozen voor een bedrag waarbij verwacht mag worden dat alle aanvragen binnen het beschikbare budget kunnen worden gehonoreerd. Een gedeelte van het budget is ook ingezet voor versterking van het steunpunt bij SMWO.

 

Een aantal raadsfractie kwamen op basis van  een rekensom tot de conclusie dat er mogelijk een bedrag overblijft. Zij hebben de wethouder verzocht dit bedrag niet in de algemene reserve te storten maar deze als voorziening op te nemen. Het is dan misschien mogelijk in de toekomst  de waardering te verhogen.

 

De wethouder heeft toegezegd dit in het college te bespreken.

Ad Schuurbiers