De fractie van de VVD heeft een amendement van  de Partij van Goes ,  gesteund door de SP, D66 en PvdA niet gesteund. Ook niet een nadat het college na een kort overleg mededeelde dat zij het voorstel  overnam. De VVD was de enige fractie die niet instemde.

 

Het amendement betrof een aanpassing van de wachttijd waarbij inwoners gebruik kunnen maken van het declaratiefonds. Dit is mogelijk  nadat zij zes maanden  een inkomen hebben van maximaal 120 procent van de voor hem of haar geldende bijstandsnorm. Tot op dit moment was deze wachttijd er niet.

 

De gemeente Goes voert al jaren een deugdelijk  armoedebeleid. Wethouder van Reest onderstreepte dit bij het indienen van het amendement nogmaals.  Ook  bij de komst van de participatiewet  per 1 januari 2015 blijft dit van kracht.

 

Er is echter besloten de inkomensgrens  van 116 procent op te trekken tot 120 procent. Hierdoor komen ca 150 inwoners meer in aanmerking voor deelname aan dit fonds! Om budgettair  neutraal uit te komen heeft men besloten  dat instroming pas mogelijk is na zes maanden.

 

De motivatie hiervoor is dat het doel van het declaratiefonds, het voorkomen van een sociaal isolement, niet direct aan de orde is. De kosten voor  het schrappen van de zes maanden wachttijd kost de gemeente 22.500 euro.

 

De VVD  vindt het niet verantwoord, nu er minder middelen beschikbaar zijn, om goede regelingen nog verder te verruimen.

 

Ad Schuurbiers