Tijdens de raadsvergadering van 15 oktober 2015 heeft de gemeenteraad zich uitgelaten over het beleid inzake de opvang van vluchtelingen in Goes.

Op 23 oktober 2015 eindigt de opvang in de Zeelandhallen. Het is goed mogelijk dat het COA weer een verzoek zal doen om deze opvangmogelijkheid tegen het einde van dit jaar weer mogelijk te maken, misschien zelfs voor een veel grotere groep dan 400 die nu worden opgevangen. Er werd zelfs gesproken over de opvang van 800 mensen. Het is aan de burgemeester om op dit verzoek te beslissen. Wel heeft hij de mening van de raad hierover gevraagd.

 

In het debat is de VVD niet ingegaan over de desastreuse gevolgen van een open grenzen beleid en het niet nakomen van afspraken in Europa. Wij hebben alleen ons uitgelaten over een mogelijk nieuw verzoek voor opvang in de Zeelandhallen.

 

Tot op heden heeft deze opvang niet tot overmatige overlast gezorgd, maar bij veel grotere groepen kan dit wel eens veranderen. We hebben kennis kunnen nemen van de ontwikkelingen in Duitsland. Ook in ons land zijn veel protesten. Dergelijke situaties dienen ten koste van alles vermeden te worden. Om die reden heeft de VVD gepleit voor een maximale opvang van 400 personen uitsluitend in de Zeelandhallen ( en niet op andere locaties). Bovendien is het verstandig dat een daarvoor af te geven vergunning strikt in de tijd wordt beperkt en wel voor drie maanden. Eventueel kan na afloop opnieuw worden bezien of verlenging mogelijk en gewenst is.