Hoewel het kabinetsbeleid langzaam resultaat boekt, zijn we nog niet in een situatie dat al diegene onder ons die ten gevolge van dat beleid hebben moeten inleveren nu ook al de vruchten kunnen plukken. De VVD in Goes plukt hier ook de wrange vruchten van. Ondanks de noeste arbeid van de afgelopen 4 jaar heeft onze partij behoorlijk verlies geleden en is van 5 raadszetels gezakt naar 3 raadszetels.

Natuurlijk kunnen we hier heel lang treurig over doen, maar dat is zinloos. De VVD fractie gaat ook met deze nederlaag gewoon als vanouds weer aan de slag. De Campagne en de uitslag heeft ons veel wijsheid gebracht waarmee we de start kunnen maken naar een nog beter Goes.

De VVD wacht rustig de formatie af  en zal zich constructief opstellen. Met enige trots kijken we terug op al hetgeen bereikt is de afgelopen periode.