‘Bouwgrond gaat in Goes als warme broodjes over de toonbank’.

Zo begint een krantenartikel in de PZC van 28 juni. Een positief stuk waarin de verkoop van bouwgrond aan voornamelijk bedrijven belicht wordt. Gelukkig ziet het college ook de aankomende dip in die verkoop. De VVD maakt zich daar ernstig zorgen over nu er geen kavels meer beschikbaar zijn in de Poel en dat de grond in het bedrijvenpark Deltaweg nog niet bouwrijp is. Bedrijven die zich nu graag in Goes zouden willen vestigen zien zich genoodzaakt elders grond te verwerven.

Maar ook de voorraad bouwgrond voor nieuwe woningen droogt op. Mannee en Aria zijn bijna volgebouwd en ook in de Goese Schans is niet veel meer te koop. Plannen die jaren geleden al ontwikkeld zijn maar door de crisis 10 jaar moesten wachten. Echt nieuwe ontwikkelingen hebben we nog niet gezien. De perspectiefbrief spreekt van stedelijke aantrekkingskracht maar concrete plannen voor nieuwe woningbouwlocaties worden niet genoemd. In de jaarstukken kunnen we lezen dat er in 2018 geen grond verworven is.

 

Reeds bij de afgelopen begrotingsraad heeft de VVD aandacht gevraagd voor het tekort aan bouwgrond. De toezegging van het college luidt als volgt “Om vaart te maken met de plannen voor stadsvernieuwing, inbreiding en transformatie om zo te voorzien in voldoende locaties voor de volgende jaren. Die locaties in te vullen met woningtypen waar de markt om vraagt, waarbij we tiny houses en sociale woningbouw niet mogen vergeten”.

 

De nationale woonagenda is helder in de vooruitzichten en ideeën: Meer woningen bouwen (Versnellen en vergroten aanbod) Om de woningbehoefte op de korte termijn tegemoet te komen, moeten er de komende jaren meer woningen worden gebouwd en bestaande plannen worden versneld. Om daarnaast ook aan de toekomstige woningbehoefte te kunnen voldoen, moet er kritisch naar de plancapaciteit voor de lange termijn worden gekeken.

Maar ook het CBS en het EIB geven duidelijk aan dat er meer gedaan moet worden. In de periode 2019-2024 is de totale vraag in Zeeland ruim 4000 woningen. De politieke ambitie uit de nationale woonagenda komt iets hoger uit met 4200 woningen.

 

De VVD ziet hier een grote uitdaging voor het college om op korte termijn stappen te ondernemen. De memo van eind mei over dit onderwerp is duidelijk en geeft aan dat er wordt nagedacht maar geeft geen concrete oplossingen. Wij willen dat mensen die nu in Goes een betaalbare starterswoning zoeken, een eengezinswoning, een vrijstaande bungalow of een twee onder 1 kapwoning, die gemakkelijk kunnen vinden tegen een realistische prijs. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met mogelijkheden voor de sociale woningbouw. Daarom moeten er NU nieuwe plannen worden ontwikkeld, zodat er over een paar jaar weer nieuwe locaties zijn.

Bij de komende begrotingsraad zijn we een jaar verder, we verwachten dat het college dan met een voorstel komt voor minstens één grotere woningbouwlocatie. Het duurt dan zeker nog enkele jaren voordat de eerste paal de grond in kan.

Zie ook het artikel in de PZC