De VVD is geschrokken van de onverwachte vraag voor Noodopvang in de Zeelandhallen. Donderdag 19 maart stemt de Gemeenteraad Goes over dit voorstel. Vorige week donderdag 5 maart konden hier vragen over gesteld worden tijdens de commissie.

De VVD Goes is van mening dat de Zeelandhallen géén goede locatie is voor opvang van personen. Het is er gehorig en er is geen privacy. Een AZC zou een betere locatie zijn. Hoe kan het dan dat in Middelburg een zoektocht naar een nieuwe AZC wordt gestaakt, in Goes een AZC wordt ontmantelt en verkocht en nu toch noodopvang wordt aangevraagd voor, in eerste instantie, 600 personen in de Zeelandhallen? Dit is voor de VVD onbegrijpelijk.

De politie in Goes (en Zeeland) kampt met tekorten. Toch geeft de politie aan dat zij noodopvang van 350 personen aan kunnen. Dit is tegenstrijdig. Hoe gaat de politie onze veiligheid waarborgen?

We hebben diverse vragen gesteld over de samenstelling van de groep personen. Bijvoorbeeld over de gezinssituatie, geloofsovertuiging, leeftijd en hoe lang deze personen al in Nederland verblijven. Ook zijn we benieuwd of er iets geregeld is voor dagbesteding en voor hun privacy. Op géén enkele vraag is antwoord gegeven! Dit omdat het nog niet duidelijk is óf er opvang plaats zal vinden. De VVD vindt dit een risico, immers: Hoe weet je of je voorbereid bent op noodopvang van 350 personen wanneer je deze invloeden buiten beschouwing laat?

Tot slot is er onduidelijkheid of slechts sprake is van acute noodopvang óf dat dit alsnog structureel in de gemeente Goes wordt ingepast. VVD heeft daar tijdens de commissie nadrukkelijk naar gevraagd en wij worden hier op een later moment over geïnformeerd.

 

Artikel PZC : Goese raad positief-kritisch over opvang vluchtelingen: ‘Maar waarom ophokken in een hal?’