Tijdens de raadsvergadering van 18 september 2014 is een zogenaamde voorlopige begroting van de GGD over 2015 – 2018 aan de orde gekomen.
Op zich al merkwaardig dat een voorlopige begroting ter kennisname wordt voorgelegd, terwijl naderhand deze, voor de omvang van het budget, nog op een lager bedrag moet worden vastgesteld.
Na het stellen van schriftelijke vragen heeft de VVD-fractie moeten vaststellen dat in deze voorlopige begroting met de marktactiviteiten van de GGD structureel verliezen worden begroot op een jaarlijks bedrag van € 250.000 tot € 300.000.
Reden om hiervoor aandacht te vragen en voor te stellen het beleid op dit punt om te gaan buigen naar een kostendekkende opzet van marktactiviteiten van de GGD. Om dit te bereiken heeft de fractie een zienswijze ingediend.
Helaas meende de Goese raad daarin niet mee te moeten gaan. Hoewel de aangeleverde begroting duidelijk de hiervoor genoemde verliezen laat zien is men bereid te geloven dat toch sprake is van winstgevende activiteiten. De conclusie zou dan moeten zijn dat in dat geval de aangeleverde begroting niet juist kan zijn. Tot die slotsom durfde men niet te komen. De VVD fractie heeft toch vastgehouden aan het voorstel om onze zienswijze ongewijzigd in te dienen. U begrijpt dat dit voorstel het onbegrijpelijk genoeg niet gehaald heeft.

Dick de Korte