GEMEENTERAADSFRACTIE GOES

Vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de Raad van de Gemeente Goes

 

Geacht College,

 

In de PZC van vandaag wordt melding gemaakt van de komst van een pop-up pretpark bij het Omnium in de maanden juli en augustus van dit jaar en dat er een afspraak is gemaakt voor 3 jaar. Dit initiatief zou moeten bijdragen aan het opplussen van de bezoekersaantallen. Tot nu toe vallen de bezoekersaantallen van het vorig jaar geopende tropisch bos tegen. “De gemeente Goes is enig aandeelhouder van Omnium en zal mogelijk een begrotingsgat moeten dichten als dat ontstaat.” Aldus de PZC.

 

In de raadsdiscussie over de garantstelling om het tropisch bos mogelijk te maken heeft de VVD fractie stelling genomen tegen het feit dat het tropisch bos een attractie is die wellicht leuk voor Goes is, maar niet behoort tot de taken van een gemeente. Met dit in het achterhoofd heeft de VVD fractie de volgende vragen:

 

  1. Is het college op de hoogte van het initiatief pop-up pretpark en/of is het College hierover door de directie van Omnium geconsulteerd?
  2. Wat zijn de verwachtingen van het college ten aanzien van dit initiatief als mogelijke oplossing voor een begrotingstekort bij Omnium?
  3. In hoeverre wordt de kans op financieel bijspringen door de gemeente Goes verminderd door dit initiatief?
  4. Hoe kijkt het college aan tegen dit initiatief in het kader van de afspraken die gemaakt zijn over de grens tussen markt en overheid? ( de in bijlage 1 vernoemde activiteiten bij het raadsbesluit 14int04389 van 16 oktober j.l. over de mededingingswet lijken met dit initiatief niet meer in overeenstemming)?
  5. Is het bekend of het pop-up pretpark ook op zondag geopend zal zijn?

 

 

Namens de VVD fractie

 

Dick van der Velde