VVD heeft tijdens de debatraad op donderdag 21 februari vragen gesteld aan de wethouder over contante betaling in taxi’s.
Wij vinden het belangrijk dat men keuzevrijheid heeft. Wij vinden dat men zelf mag bepalen met welk wettig betaalmiddel je betaalt. Of dit nu in de vorm van contant geld, een pinpas of met iets anders is zoals een app. Het zou dan ook fijn zijn dat die keuze bij de klant blijft liggen.

De raad heeft een brief die gericht is aan het SWVO ogen gekregen dat gaat over het betalen in taxi’s. Meer specifiek wordt de indruk gewekt dat mensen die gebruik maken van de taxi’s vanaf 1 april niet keer kunnen afrekenen met geld, alleen met een pinpas of een app.
Aan het college is gevraagd of deze informatie klopt en zo ja, waarom is deze beslissing gemaakt?
Als we kijken op de website van het SWVO en dan staat in het bestuursverslag van december dat ‘cashless betalen vervoer’ conform het advies is vastgesteld. Kan het college aangeven hoe dit advies luidde?
Wij vinden het belangrijk dat men keuzevrijheid heeft. Wij vinden dat men zelf mag bepalen met welk wettig betaalmiddel je betaalt. Of dit nu in de vorm van contant geld, een pinpas of met iets anders is zoals een app. Het zou dan ook fijn zijn dat die keuze bij de klant blijft liggen.
Als de gewenste situatie is dat men zo min mogelijk met contant geld betaalt in de taxi, zien wij meer heil in een middel als bewustwording. In plaats van het opleggen van een verbod. Het gewenste effect kan ook bereikt worden door klanten te vragen of ze voortaan met de pin willen betalen. Maar als er dan incidenteel iemand van de taxi gebruik maakt die niet in de gelegenheid is om met de pin te betalen, dan moet dat ook kunnen.
Wij hebben gevraagd of het college bereid is dit onderwerp opnieuw ter sprake brengt bij het SWVO.