Het voorstel van het college van Goes om het financieel voordeel van € 930.000 uit het masterplan 2 te investeren in de binnenstad kan op goedkeuring rekenen van de VVD fractie. Het geld was immers al bestemd voor de binnenstad en feit dat er nu over is betekent dus dat we wat meer kunnen doen voor een binnenstad waar ondernemers het nog steeds moeilijk hebben.

Het wensenlijstje van het college bestaat uit een 8 tal projecten waar een deel redelijk concreet van is. Zo wordt het papegaaistraatje extra verlicht, wordt de trap bij het Groene Weidje aangepakt, de stoep aan de koepoort krijgt een facelift en wordt er eindelijk iets gedaan aan de kunstbak op de Vlasmarkt, die wellicht ook een naam krijgt. Dit alles voor een totaalbedrag van € 135.000,-

Het resterende bedrag van € 795.000,- wil het college uitgeven aan fietsenstallingen, speeltoestellen en slot Ostende en het bijstellen van wat zaken uit het masterplan binnenstad. Voor de VVD op zich een goed idee maar niet zonder dat hier concrete voorstellen voor gedaan worden. Het uitgeven van een hoop geld aan bijvoorbeeld fietsenstallingen doen we alleen als we weten hoe en waar de fietsenstallingen geplaatst gaan worden. dit geldt natuurlijk ook voor initiatieven t.b.v. Slot Otende.

In de raadsvergadering van 18 december stelt de VVD voor het bedrag van € 795.000 te parkeren in de alg. reserve en het uit te geven zodra er concrete voortellen zijn. Het college neemt dit voor stel van de VVD over.