Bij de ingekomen stukken van de raad op 4 september 2014 zat een brief van de staatsecretaris Jette Kleinsma van Sociale Zaken en werkgelegenheid met een oproep aan de gemeenten om toch vooral zorg te dragen voor zorgvuldige omgang met vertrouwelijke gegevens. De VVD is geschrokken van het feit dat blijkbaar slecht 4% van de Nederlandse gemeenten voldoende maatregelen heeft getroffen om de vertrouwelijkheid van de uitgewisselde gegevens te waarborgen. Op de vraag aan burgemeester Verhulst hoe dit in Goes is geregeld kregen wij het antwoord dat wij op korte termijn hierover geïnformeerd zullen worden.

De VVD fractie hecht grote waarde aan de privacy en dus aan de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en hoewel wij er vertrouwen in hebben dat Goes hier zorgvuldig mee omgaat, wil de VVD toch graag weten of Goes voldoet aan de wenen van de staatssecretaris.

Brief ministerie vertrouwelijkheid uitwisseling van gegevens