Deze week heb ik de wisselbeker uitgereikt aan de leerlingen van groep 7 van Montessorischool de Basis voor het praktisch verkeersexamen. Leuk om te doen, een groep blije kinderen op het schoolplein en een trotse leerkracht. Ik heb de kinderen gevraagd of ze weten waarom we het verkeersexamen organiseren. Ja dat wisten ze, voor je eigen veiligheid als je straks naar de middelbare school gaat.

 

 

Heel goed, ik hoop dat ze er ook nog aan denken als ze door Goes fietsen, aan de regels en aan hun veiligheid. Als gemeente organiseren we met de scholen al 19 jaar het praktisch verkeersexamen en ook het fietsvaardigheidsparcours. Dit jaar deden 15 scholen mee, met in totaal 495 leerlingen. De deelnemers ontvangen het Goes–fiets-veiligcertificaat.

 

 

Ik heb met de kinderen besproken, dat zij de belangrijkste personen zijn in het verkeer. Als het gaat om veiligheid, is het gedrag van de fietsers en automobilisten het meest bepalend. Vaak moet ik als wethouder beslissen over lastige verkeerssituaties, waarbij een ingreep als een drempel of een verkeersbord de oplossing moet brengen. Maar het helpt beter als iedereen goed oplet en rekening houdt met elkaar in het verkeer. Met al 19 generaties basisschoolleerlingen die examen hebben gedaan, moeten binnenkort alle verkeersproblemen in Goes verdwenen zijn!

Loes Meeuwisse