In de commissie van donderdag 16 oktober waren aan de orde het veiligheidsplan Goes en de preventie  alcohol en drugs. Het veiligheidsplan voor de komende 4 jaar ziet er naar de mening van de VVD goed uit. De speerpunten uit dit plan sluiten goed aan bij die van de politie; het veiligheidsgevoel van de inwoner in zijn eigen woonomgeving krijgt hoge prioriteit en er wordt ingezet op het tegengaan van woninginbraken en overlastgevende groepen jongeren in de wijken. De VVD kan zich hier goed in vinden. Bij de discussie over de preventie alcohol en drugs is de VVD van mening dat de middelen die hiervoor beschikbaar zijn teveel ingezet worden bij de (para)commerciële verstrekkers en te weinig ingezet wordt ter bewustwording van de ouders en scholen.  De wetgeving is immers veranderd onder de 18 jr. mag er geen alcohol gebruikt worden in de openbare ruimte. Maar we zien dat er toch grote groepen jongeren thuis of anders op uitgaansavonden indrinken. De VVD is van mening dat er meer preventiegeld hier ingezet moet worden.