Een schoolomgeving moet een veilige plek zijn voor kinderen. Kinderen moeten veilig en rustig in- en uit de auto kunnen stappen en ook moeten de aan- en wegrijroutes rondom scholen efficiënt ingericht worden zodat het verkeer snel weggeleid wordt van de schoolomgeving.

De gemeente heeft nieuwe taken gekregen, de jeugdzorg voor kwetsbare jongeren en taken op het gebied van hulp aan inwoners die zorg of huishoudelijke hulp nodig hebben. De VVD heeft zich er sterk voor gemaakt dat de gemeente op een klantvriendelijke en efficiënte manier regelt dat iedereen die het nodig heeft, zorg krijgt.