De uitdaging opgepakt, werken aan een economisch en sociaal sterk, veilig en duurzaam Goes is het collegeprogramma 2014-2018. Opgesteld door de collegepartijenen CDA, SGP/CU en VVD. De VVD-fractie  volgt de voortgang van dit programma en maakt dit zichbaar in bijgaand verslag.Lees hier de laatste versie

http://www.vvdingoes.nl/nieuws/uitdaging-opgepakt-stand-van-zaken